Juridische sector.

Zijn de juiste juridische procedures gevolgd ?

Bestuursrecht, belastingrecht, rechtspraak, internationaal recht, overheidsrecht, arbeidsrecht, omgevingsrecht, rechtsvordering, strafrecht, canoniek recht, kerkrecht, aansprakelijkheidsrecht, faillissementsrecht en alle andere juridsche aspecten.


Belasting

recht


Onroerende zaaksbelasting, waterschapslasten, Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, Belastingen van het Rechtsverkeer.

Tucht

recht


Advocaten, medische, sector, notariaat.


WrakingRechters en anderen.