NOTARIEEL JURIDISCH MEDISCH ONDERZOEKOnderzoeksgebieden,

alsmede het verlenen van adviezen.
Ten behoeve van het notariaat, de advocatuur, de medische sector, de overheid en derden.

Wij doen onderzoek naar de juistheid van de gevolgde procedures op de volgende gebieden:

Deskundige ervaring, intensieve betrokkenheid en uitmuntende kennis in één organisatie.

— Juridische sector

Juridische begeleiding op het gebied van de wet- en regelgeving.


— Overheid en ambtenaren

Uw weg vinden tegenover de overheid binnen de regelgeving en de ambtelijke procedures .

— Medische sector

Onderzoek naar de juistheid van de gevolgde medische procedures.

— Notariaat

Onderzoek naar de juistheid van de gevolgde notariële procedures.